مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,080

دانلود:

255

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه تنگوییه در چاله سیرجان)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 113

چکیده

 کانال های گیسویی انشعاباتی از جریانهای رودخانه ای هستند که بر سطح مخروط افکنه ها گسترش می یابند و مکانیسم تشکیل و تحول آنها به دینامیک جریان و ویژگی های حوضه آبخیز وابسته است. بدیهی است بررسی این ویژگی ها و مکانیسم ها می تواند ما را در شناخت تحول و پیش بینی خطرات ناشی از آنها آگاه نماید. مخروط افکنه رودخانه تنگوئیه یکی از بزرگترین مخروط افکنه های موجود در حاشیه کویر سیرجان است. با توجه به مطالعات میدانی انجام گرفته و نیز مشاهدات غیر مستقیم, شبکه متراکمی از کانال های گیسویی در سطح این مخروط افکنه دیده می شود. هدف این مقاله, بررسی علل تغییرات زمانی کانال های گیسویی بر سطح این مخروط افکنه ها است. برای دستیابی به این هدف از عکسهایی هوایی منطقه با فاصله زمانی 37 ساله (1332 و 1372 ) به عنوان «ابزار» اصلی استفاده شده است. تکنیک کار, مقایسه تغییرات شبکه کانال ها بر سطح مخروط افکنه از طریق انطابق شبکه زهکشی در عکسهای هوایی دو دوره با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری بوده است. علاوه بر این, از داده های میدانی, اطلاعات آماری هواشناسی و هیدرولوژی استفاده شده و این اطلاعات در قالب روشهای آماری, تجزیه و تحلیل گردیده و در نهایت, نتیجه گیری به عمل آمده است. این نتایج نشان می دهد که کانال های گیسویی طی دوره تحت بررسی, ناپایدار بوده و موقعیت و مسیر آنها به طور نامنظم تحت تأثیر نحوه عملکرد سیلابها تغییر نموده است. استفاده از « روش تحلیلی» در مقایسه نسبت تغییرات, بیانگر این نکته است که جابجایی و تحول شبکه, هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی یکسان نبوده و عملکرد متفاوتی داشته است. شواهد نشان می دهد, جریان هایی که در درازمدت تغییر کرده و متحول شده اند, تحت تأثیر فعالیت تکتونیکی منطقه بوده اند. عملکرد تکتونیک عموما در راستای تثبیت حوضه و متقابلا سوبسیداس چاله سیرجان به عنوان مصب این رودخانه بوده است. از سوی دیگر, جریانهایی که در کوتاه مدت تغییر کرده و جابجا شده اند, تحت تأثیر سیلابهای فصلی و ناگهانی با دبی و بار رسوبی زیاد و نیز تغییرات زمانی بارش قرار داشته اند.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یمانی، مجتبی، و مقصودی، مهران. (1382). بررسی و تحول کانال ‌های گیسویی در سطح مخروط افکنه ‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه تنگوییه در چاله سیرجان). پژوهشهای جغرافیایی، 35(45)، 103-113. SID. https://sid.ir/paper/5469/fa

  Vancouver: کپی

  یمانی مجتبی، مقصودی مهران. بررسی و تحول کانال ‌های گیسویی در سطح مخروط افکنه ‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه تنگوییه در چاله سیرجان). پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1382؛35(45):103-113. Available from: https://sid.ir/paper/5469/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی یمانی، و مهران مقصودی، “بررسی و تحول کانال ‌های گیسویی در سطح مخروط افکنه ‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه تنگوییه در چاله سیرجان)،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 35، no. 45، pp. 103–113، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5469/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی