مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای جغرافیایی | سال:1385 | دوره:38 | شماره:57 | صفحه شروع:139 | صفحه پایان:153

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

171

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تولید الکتریسیته هسته ای در ایران از نظر زیست محیطی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 153

چکیده

 در این مقاله تولید الکتریسیته هسته ای در ایران با تمرکز بر روی جنبه های زیست محیطی, مورد ارزیابی قرار گرفت. رشد سریع جمعیت و بالا رفتن استانداردهای زندگی موجب افزایش چشمگیر مصرف الکتریسیته در دهه های آتی در ایران خواهد شد. تامین تقاضای انرژی الکتریکی در سال 1430, نیاز به ظرفیت تولید الکتریسیته حدود 120000MW دارد. در حال حاضر الکتریسیته تولیدی برخی کشورهای جهان, عمدتا از انرژی هسته ای تامین می گردد. تولید الکتریسیته هسته ای در واقع هیچیک از گازهای گلخانه ای را منتشر نمی سازد. محاسبات آماری نشان داد تولید 10 و 20 درصد الکتریسیته هسته ای در سال 1400 در ایران, انتشار CO2 در بخش انرژی را تنها در این سال, به ترتیب 9.3 و 18.6 درصد کاهش می دهد. در ایران تاکنون هزینه های خارجی تولید الکتریسیته برآورد نشده است. در این تحقیق هزینه های خارجی تولید الکتریسیته هسته ای برآورد شد. این مطالعه نشان داد انرژی هسته ای یکی از ایمن ترین و ارزان ترین منابع تولید الکتریسیته است. در تلاش برای رسیدن به توسعه پایدار, ریسک های اجتماعی و تغییرات وضعیت آب و هوا ناشی از تکنولوژی های مختلف انرژی باید در نظر گرفته شوند. تولید الکتریسیته هسته ای نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ایران خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID