مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,319

دانلود:

856

استناد:

33

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال

نویسندگان

عزیزی قاسم | روشنی محمود

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 28

چکیده

 هدف این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی برخی عناصر رطوبتی و دمایی در سواحل جنوبی دریای خزر از حالت نرمال می باشد. محاسبات و تحلیلها بر روی میانگین دمای حداقل, حداکثر, بارش, رطوبت و ابرناکی انجام شده است. مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 40 ساله است که بین سالهای 1955 تا 1994 واقع می گردد و ایستگاههای بندرانزلی, رشت, رامسر, بابلسر و گرگان را شامل می شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه ای من ـ کندال, تغییرات داده ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی نشان می دهد. بدین ترتیب از دامنه نوسان دما در طول دوره کاسته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که درصد تغییر در فصل زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشتر است و زمان شروع تغییرات در ایستگاههای منطقه یکسان نیست.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عزیزی، قاسم، و روشنی، محمود. (1387). مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال. پژوهشهای جغرافیایی، 40(64)، 13-28. SID. https://sid.ir/paper/5421/fa

Vancouver: کپی

عزیزی قاسم، روشنی محمود. مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1387؛40(64):13-28. Available from: https://sid.ir/paper/5421/fa

IEEE: کپی

قاسم عزیزی، و محمود روشنی، “مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 40، no. 64، pp. 13–28، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5421/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی