مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,059

دانلود:

392

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش تخلص و کاربرد آن در شعر حافظ

نویسندگان

محمدی آسیابادی علی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 74

چکیده

تخلص, تا آنجا که به غزل مربوط می شود, نام شعری شاعر است که اغلب در بیت آخر غزل به کار می رود. با آنکه غزلسرایان بزرگ, تخلص خود را در اکثر غزلیاتشان آورده اند, ادبا چیزی درباره علت و ضرورت آن ننوشته اند. از آنجا که در بلاغت و علوم ادبی ما, بین شاعر و گوینده شعر, تمایز قایل نشده اند, ماهیت نظری و ارزش زیبایی شناختی تخلص مجهول باقی مانده است. البته این بدان معنا نیست که شاعران بزرگ از ماهیت و ارزش تخلص غافل بوده اند, بلکه قراین نشان می دهد شاعران بزرگی همچون حافظ, چه در انتخاب تخلص و چه در کاربرد آن معیارهایی داشته اند. کشف این معیارها نه تنها ارزش و ماهیت تخلص را آشکار می کند, بلکه به سبک شناسی شعر شاعر نیز کمک می کند.تخلص در شعر هر شاعری علاوه بر کارکردهای عمومی, ممکن است دارای کارکردهای ویژه باشد. چنانکه در شعر حافظ, دارای کارکردهای ویژه است. از مهمترین کارکردهای تخلص در شعر حافظ, گسترش ایهام از درون شعر به بیرون شعر, یا به بیان دیگر, سرایان ایهام از شعر به شاعر است. در این مقاله, کوشیده شده است ماهیت تخلص از طریق تحقیق در منابع مختلف بررسی شود و سپس ارزش زیبایی شناختی آن با تمایز میان گوینده شعر و شاعر, و بررسی کاربرد آن در غزلیات حافظ تبیین گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  محمدی آسیابادی، ع. (1384). ارزش تخلص و کاربرد آن در شعر حافظ. پژوهشهای ادبی, 2(8), 51-74. https://sid.ir/paper/54207/fa

  Vancouver: کپی

  محمدی آسیابادی علی. ارزش تخلص و کاربرد آن در شعر حافظ. پژوهشهای ادبی. 1384 [cited 2023January30];2(8):51-74. Available from: https://sid.ir/paper/54207/fa

  IEEE: کپی

  محمدی آسیابادی، ع.، 1384. ارزش تخلص و کاربرد آن در شعر حافظ. پژوهشهای ادبی, [online] 2(8), pp.51-74. Available: https://sid.ir/paper/54207/fa.