مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,054

دانلود:

271

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 48

چکیده

خلیج فارس خاستگاه ثروت کشورهای پیرامون خود و عرصه قدرت کشورهای صنعتی جهان است. کشورهای بزرگ و پیشرفته صنعتی با نیازی که به نفت برای تولید انرژی دارند, هر یک به گونه ای در خلیج فارس نقش آفرینند و برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود, سیاستهای ویژه ای را دنبال می کنند. باز شدن پای ژاپن به عنوان کشوری صنعتی که سابقه روابط استعماری با این منطقه نداشته و چین به عنوان کشوری که تازه صنعتی شدن را تجربه می کند؛ موقعیت مناسبی برای کشورهای منطقه در جهت جذب سرمایه گذاریهای این کشورها به وجود آورده است. هدف از این مقاله ارائه تصویری شفاف از موقعیت خلیج فارس در استراتژی اقتصادی کشورهای چین و ژاپن است. با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از اسناد و مدارک مربوط به روابط کشورهای منطقه با دو کشور چین و ژاپن, این نتیجه حاصل شد که هر دو کشور در جهت بالا بردن ضریب امنیتی منطقه سیاستهایی را در خلیج فارس بر مبنای جلوگیری از تشنج و حفظ ثبات منطقه به منظور تداوم جریان نفت دنبال می کنند. نویسندگان, طی این مقاله با برشماری این سیاستها موقعیت خلیج فارس را در استراتژی اقتصادی چین و ژاپن روشن می سازند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پیشگاهی فرد، زهرا، و زارع گاریزی، افسر. (1382). ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن. پژوهشهای جغرافیایی، 35(46)، 39-48. SID. https://sid.ir/paper/5416/fa

Vancouver: کپی

پیشگاهی فرد زهرا، زارع گاریزی افسر. ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1382؛35(46):39-48. Available from: https://sid.ir/paper/5416/fa

IEEE: کپی

زهرا پیشگاهی فرد، و افسر زارع گاریزی، “ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 35، no. 46، pp. 39–48، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5416/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی