مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,421

دانلود:

468

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه ناموزون فضایی ـ کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر

نویسندگان

شماعی علی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 37

چکیده

 سؤالهای اصلی مورد پژوهش در مقاله این است که: روند تاریخی توسعه فضایی ـ کالبدی شهر یزد چگونه بوده است؟ ساخت اکولوژی شهر یزد امرزوه از چه الگویی تبعیت می کند؟ مسائل فوق با این فرض مورد پژوهش قرار گرفته که توسعه فضایی ـ کالبدی شهر یزد از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر در دوره های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام تا دوره حکومت پهلوی رشد آرام, موزون و متعادل داشته, اما از دهه 1340 به بعد شهر رشد فضایی ـ کالبدی شتابان و ناموزون پیدا کرده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوب کالبدی, اقتصادی و اجتماعی به دنبال آورده است. همچنین این فرایند توسعه فضایی ـ کالبدی ناموزون شهر, ساخت اکولوژی شهری را دچار عدم تعادل و توزان کرده و الگوی ساخت اکولوژی متحدالمرکز متداخل شهر به ساخت قطاعی ناپیوسته و نامتعادل تبدیل گردیده است. هدف اصلی مقاله بررسی تیین آثار و نتایج فرایند توسعه ناموزون فضایی ـ کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر است. برای دستیابی به این هدف از روشهای تحقیق تاریخی, توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. اطلاعات بدست آمده نشانگر آن است که در چند دهه اخیر بین رشد جمعیت و مساحت شهر اختلاف بسیار قابل توجهی رخ داده, به طوری که رشد جمعیت شهر طی سالهای 1335 تا 1345 حدود 3.9 درصد و رشد مساحت شهر 1.2 درصد بوده اما این میزانها طی سالهای 1365 تا 1370 به حدود 2.7درصد رشد جمعیت و 16.2 درصد رشد مساحت تغییر یافته است. به عبارت دیگر, جمعیت شهر یزد از سال 1335 تا 1380 حدود 6 برابر شده, اما مساحت شهر به بیش از 16 برابر افزایش یافته است. همچنین الگوی ساخت اکولوژی متحدالمرکز شهر به ساخت قطاعی نامتعادل و چند هسته ای گسسته تبدیل شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شماعی، علی. (1382). توسعه ناموزون فضایی کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر. پژوهشهای جغرافیایی، 35(46)، 19-37. SID. https://sid.ir/paper/5415/fa

Vancouver: کپی

شماعی علی. توسعه ناموزون فضایی کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1382؛35(46):19-37. Available from: https://sid.ir/paper/5415/fa

IEEE: کپی

علی شماعی، “توسعه ناموزون فضایی کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 35، no. 46، pp. 19–37، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5415/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی