مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,788

دانلود:

437

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک عابرین متوفی ناشی از تصادفات رانندگی در ایرن

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 81

چکیده

 زمینه: امروزه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی از وضعیتی بحرانی در کشور ما برخوردار است, به گونه ای که در چند ساله اخیر, آمار متوفیات ناشی از تصادفات هر ساله بین 10 الی 15 درصد رشد داشته است. در این بین عابر پیاده آسیب پذیرترین فرد در صحنه حادثه است که احتمال پدیدار شدن ناتوانی جسمی یا مرگ برای وی بسیار بالا است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مرگ و میر عابرین متوفی و عوامل موثر بر آن در کل کشور است. روشها: اطلاعات مربوط به عابرین پیاده متوفی از طریق فرم های از پیش طراحی شده توسط گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1378 جمع آوری شده است.یافته ها: از بین 15482 مورد فوت ناشی از تصادفات, 5015 مورد عابر پیاده بوده اند که یک سوم متوفیات ناشی از تصادفات را تشکیل می دهند. 7/72 درصد عابرین مرد و 3/27 درصد زن بوده اند. 5/37 درصد عابرین متوفی کمتر از 15 سال و 6/27 درصد بیش از 61 سال داشته اند. بیش از نیمی از عابرین متوفی در محل حادثه یا حین انتقال به بیمارستان و 6/45 درصد در بیمارستان فوت کرده اند. علت اصلی مرگ دو سوم از عابران, ضربه به سر بوده و در 6/46 درصد موارد, عابران با اتومبیل سواری تصادف کرده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان مرگ و میر عابرین پیاده در ایران چند برابر کشورهای پیشرفت و حتی بیشتر از برخی کشورهای خاورمیانه است. کودکان و افراد مسن بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارند که می توان با ایجاد امکانات رفاهی در نقاط حادثه خیز, آموزش دهی مناسب در مدارس و رسانه های عمومی و تقویت سیستم امدادرسانی به حل این معضل کمک کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مرادی، سعداله، خادمی، علی، و طالقانی، ناهید. (1382). بررسی اپیدمیولوژیک عابرین متوفی ناشی از تصادفات رانندگی در ایرن. مجله علمی پزشکی قانونی، 9(30)، 75-81. SID. https://sid.ir/paper/53563/fa

Vancouver: کپی

مرادی سعداله، خادمی علی، طالقانی ناهید. بررسی اپیدمیولوژیک عابرین متوفی ناشی از تصادفات رانندگی در ایرن. مجله علمی پزشکی قانونی[Internet]. 1382؛9(30):75-81. Available from: https://sid.ir/paper/53563/fa

IEEE: کپی

سعداله مرادی، علی خادمی، و ناهید طالقانی، “بررسی اپیدمیولوژیک عابرین متوفی ناشی از تصادفات رانندگی در ایرن،” مجله علمی پزشکی قانونی، vol. 9، no. 30، pp. 75–81، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53563/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی