مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,185

دانلود:

365

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کشت مخلوط ارزن نوتویفید و ماشک زراعی

صفحات

 صفحه شروع 250 | صفحه پایان 263

چکیده

 در راستای برقراری کشاورزی پایدار, آزمایشی در بهار سال 1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, اجرا گردید. در این آزمایش ارزن نوتریفید (Pennisetum glaucum (L.) R.Br) و ماشک زراعی (Vicia sativa .L.) به صورت مخلوط ردیفی کاشته شدند. بررسی در قالب طرح با هم کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت.تیمارها یک تراکم ثابت ارزن نوتریفید با میزان 15 کیلوگرم در هکتار و سه تراکم با 50, 70 و90 کیلوگرم در هکتار بذر ماشک و کلیه ترکیب های حاصل از دو گیاه را شامل گردید. سیستم کشت مخلوط ارزن نوتریفید با سطح سوم ماشک زراعی بهتر از بقیه تیمارها شد و LER آن 56/1 بدست آمد. در برخی از تیمارهای کشت مخلوط عملکرد ارزن نوتریفید در چین دوم (در این چین ماشک وجود نداشت) بیشتر از چین های خالص شد. این امر را می توان به بهره گیری ارزن از بقایای نیتروژن ماشک و به کاهش رقابت درون گونه ای آن نسبت داد. کشت خالص ماشک زراعی نیز به دلیل کوتاه تر بودن دوره رشد و برخورداری از عملکرد مناسب, کیفیت مطلوب علوفه ای و نقش آن در حاصلخیزی خاک قابل توصیه است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سیروس مهر، علیرضا، جوانشیر، عزیز، رحیم زاده خویی، فرخ، و مقدم، محمد. (1382). کشت مخلوط ارزن نوتویفید و ماشک زراعی. بیابان، 8(2)، 250-263. SID. https://sid.ir/paper/5344/fa

Vancouver: کپی

سیروس مهر علیرضا، جوانشیر عزیز، رحیم زاده خویی فرخ، مقدم محمد. کشت مخلوط ارزن نوتویفید و ماشک زراعی. بیابان[Internet]. 1382؛8(2):250-263. Available from: https://sid.ir/paper/5344/fa

IEEE: کپی

علیرضا سیروس مهر، عزیز جوانشیر، فرخ رحیم زاده خویی، و محمد مقدم، “کشت مخلوط ارزن نوتویفید و ماشک زراعی،” بیابان، vol. 8، no. 2، pp. 250–263، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5344/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی