مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,048

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع آسیبهای ناشی از بیهوشی در پرونده های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی تبریز سال 1374 تا 1379

نویسندگان

رسولی سوسن

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 21

چکیده

 زمینه: امروزه افزایش تعداد اعمال جراحی و تنوع آنها و انتظار جامعه از یک متخصص بیهوشی جهت رعایت استانداردهای این رشته تخصصی, مسوولیت متخصص بیهوشی را در مقابل قوانین و ضوابط به دنبال داشته است. اطلاع از میزان نتایج زیانبار و علل ایجاد کننده آسیب, به شناسایی علل و عوامل موثر در بروز و برنامه ریزی جهت مهار و پیشگیری از آنها کمک می نماید. مطالعه حاضر گامی در همین راستا محسوب می شود.روشها: پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی, مروری است بر پرونده های شکایت بیهوشی که از سال 1374 تا آبان ماه سال 1379 به نظام پزشکی و مرکز پزشکی قانونی تبریز رسیده است.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که مشتمل بر 18 پرونده بود, نشان داد که از این تعداد شایعترین نتایج زیانبار شامل مرگ 9 مورد (50 درصد), آسیب مغزی 7 مورد (39 درصد) و آسیب عصبی 2 مورد (11 درصد) بودند. اتفاقات ایجاد کننده آسیب که منجر به نتایج زیانبار شده بودند, سیستم تنفسی 12 مورد (67 درصد), سیستم قلبی عروقی 3 مورد (16.5 درصد) و سایر حوادث 3 مورد (16.5 درصد) بودند. وجود اشکالات در اداره سیستم تنفسی شایعترین علت آسیب و همچنین شایعترین علت برای آسیبهای جدی نظیر مرگ و آسیب مغزی میباشد. چند مکانیسم تنفسی به عنوان مهمترین در نظر گرفته شده است: تهویه ناکافی 8 مورد (66.6 درصد) انتوباسیون مشکل 1 مورد (8.3 درصد) انتوباسیون مری 2 مورد (16.6 درصد) و اکستوباسیون زودرس 1 مورد (18.3 درصد).نتیجه گیری: با توجه به اینکه حوادث تنفسی شایعترین عامل ایجاد کننده نتایج زیانبار می باشد, لذا جهت جلوگیری و کاهش این حوادث استفاده از مونیتورینگهای استاندارد از قبیل پالس اکسی متری و کاپنوگرافی برای تشخیص به موقع و جلوگیری از اثرات سو تنفسی (کاهش تهویه) و درمان آن و در نتیجه کاهش میزان مرگ و آسیب مغزی توصیه می گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رسولی، سوسن. (1382). بررسی میزان شیوع آسیبهای ناشی از بیهوشی در پرونده های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی تبریز سال 1374 تا 1379. مجله علمی پزشکی قانونی، 9(29)، 18-21. SID. https://sid.ir/paper/53371/fa

  Vancouver: کپی

  رسولی سوسن. بررسی میزان شیوع آسیبهای ناشی از بیهوشی در پرونده های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی تبریز سال 1374 تا 1379. مجله علمی پزشکی قانونی[Internet]. 1382؛9(29):18-21. Available from: https://sid.ir/paper/53371/fa

  IEEE: کپی

  سوسن رسولی، “بررسی میزان شیوع آسیبهای ناشی از بیهوشی در پرونده های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی تبریز سال 1374 تا 1379،” مجله علمی پزشکی قانونی، vol. 9، no. 29، pp. 18–21، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53371/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )