مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,906

دانلود:

455

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 17

چکیده

 زمینه: مروری بر نشریات بین المللی که ارتباط بین اختلال روانی و رفتارهای تهاجمی را مورد بررسی قرار داده اند نشان می دهد هرچند تعداد کمی از بیماران در رفتارهای جنایی خشن شرکت میکنند ولی ارتکاب قتل توسط آنها حادثه شایعی نیست. برخلاف تصور عامه در مورد بیماران روانی, مطالعات موجود نشان می دهد دلیلی وجود ندارد بیماران روانی در مجامع عمومی بدون وجود دلیل محرک مشخصی اقدام به قتل مردمان عادی نمایند و بیماران روانی اغلب فردی از افراد خانواده خود را در محل سکونت شخصی قربانی می کنند.روشها: مطالعه حاضر بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های پزشکی افرادی که در یک دوره سه ساله (یکصد نفر) در بخش روانپزشکی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران معاینه شده اند و طبق تاریخچه پزشکی و معاینه روانپزشکی, ابتلای آنها به اختلال روانی در کمیسیونهای روانپزشکی تایید گردیده انجام شده است.یافته ها: این مطالعه نشان داد شایعترین نوع اختلال, سایکوزهای غیرخلقی بوده, فقط در 39 درصد موارد دلیلی بر عدم مسوولیت کیفری در زمان ارتکاب قتل به دست آمده است (سایکوز  33درصد, عقب ماندگی ذهنی 5 درصد و صرع 1 درصد). تشخیص نهایی در 32 درصد بیماران سایکوزهای غیرخلقی, 33 درصد نوروزها, 13 درصد اختلالات شخصیتی, 13 درصد اختلالات خلقی, 5 درصد عقب ماندگی ذهنی و 4 درصد صرع بوده است.نتیجه گیری: در مطالعه ما نیز اغلب بیماران یکی از افراد خانواده را کشته (46 درصد) و اکثر قتلها در منزل اتفاق افتاده بود (60 درصد). این یافته که فقط نظامیان از سلاح گرم برای قتل استفاده نموده اند ضرورت ارزیابی روانپزشکی قبل و بعد از استخدام نظامیان را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توفیقی زواره، حسن، خاتمی زنوزیان، آزیتا، فتحی، سهراب، سیف فرشد، مهران، و خاتمی زنوزیان، آرزو. (1382). مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376. مجله علمی پزشکی قانونی، 9(29)، 12-17. SID. https://sid.ir/paper/53370/fa

  Vancouver: کپی

  توفیقی زواره حسن، خاتمی زنوزیان آزیتا، فتحی سهراب، سیف فرشد مهران، خاتمی زنوزیان آرزو. مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376. مجله علمی پزشکی قانونی[Internet]. 1382؛9(29):12-17. Available from: https://sid.ir/paper/53370/fa

  IEEE: کپی

  حسن توفیقی زواره، آزیتا خاتمی زنوزیان، سهراب فتحی، مهران سیف فرشد، و آرزو خاتمی زنوزیان، “مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376،” مجله علمی پزشکی قانونی، vol. 9، no. 29، pp. 12–17، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53370/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی