مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,322

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از پیوند پرده آمنیون در بازسازی سطح چشم

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 118

چکیده

 مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی کاربرد پیوند پرده آمنیون در بازسازی سطح چشم (ملتحمه, قرنیه و صلبیه) طراحی و صورت گرفت. طرح مطالعه: مجموعه موارد گذشته نگر. مواد و روش ها: 29 چشم از 28 بیماری که در طی یک دوره 14 ماهه در بیمارستان فارابی تحت عمل پیوند پرده آمنیون قرار گرفته بودند, وارد مطالعه شدند. در بازسازی ملتحمه, بافت جوشگاهی (Scar) برداشته شده و پرده آمنیون با استفاده از بخیه های منقطع با ویکریل 0-8 در محل قرار داده شد. در نقص اپی تلیالی قرنیه, پس از دبریدمان ظریف, پرده آمنیون روی نقص موجود گسترده شده و با استفاده از بخیه های منقطع یا پیوسته با نایلون 0-10 صفر دوخته شد. یافته ها: متوسط پیگیری بیماران 7/6 ماه (محدوده 14-4 ماه) بود. در 14 چشم از 17 چشمی که تحت عمل بازسازی ملتحمه قرار گرفتند, پیوند موفقیت آمیز بود ولی در 2 چشم به علت کنتراکچر فورنیکس ها و در یک چشم که ایمپلانت در معرض قرار گرفته بود, پیوند با شکست مواجه شد. در تمامی موارد باقیمانده که دچار melting اسکلرا متعاقب جراحی ناخنک و یا نقص اپی تلیالی قرنیه بودند, نتایج خوب بود. نتیجه گیری: پرده آمنیون انسانی باید به عنوان سوبسترای جایگزینی در بازسازی سطح چشم مدنظر قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع، محمدعلی، فرجی اسکویی، سیدجعفر، و نیکنام، ساسان. (1382). استفاده از پیوند پرده آمنیون در بازسازی سطح چشم. مجله چشم پزشکی ایران، 16(1)، 115-118. SID. https://sid.ir/paper/53197/fa

  Vancouver: کپی

  زارع محمدعلی، فرجی اسکویی سیدجعفر، نیکنام ساسان. استفاده از پیوند پرده آمنیون در بازسازی سطح چشم. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1382؛16(1):115-118. Available from: https://sid.ir/paper/53197/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی زارع، سیدجعفر فرجی اسکویی، و ساسان نیکنام، “استفاده از پیوند پرده آمنیون در بازسازی سطح چشم،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 16، no. 1، pp. 115–118، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53197/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )