مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

995

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج LASEK در درمان نزدیک بینی متوسط تا شدید

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 29

کلیدواژه

PRKQ4

چکیده

 هدف: تعیین اثر, عوارض و میزان رضایت بیماران متعاقب عمل جراحی LASEK در اصلاح نزدیک بینی متوسط تا شدید.مواد و روش ها: 51 چشم از 28 بیمار با نزدیک بینی بیشتر از 5- دیوپتر در این مطالعه آینده نگر مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی این چشم ها توسط یک جراح عمل شدند. قبل از عمل تمامی بیماران مورد معاینه با اسلیت لامپ, ریفرکشن, حدت بینایی با و بدون اصلاح عیب انکساری, توپوگرافی و پاکیمتری قرار گرفته اند. بیماران برای هفت روز اول و سپس ماه اول و سوم بعد از عمل معاینه شده اند. با استفاده از پرسشنامه میزان glare و هاله بینی (با درجات از صفر تا پنج) و میزان درد (با درجات از صفر تا سه) در یک و سه ماه بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان کدورت قرنیه نیز با درجات از صفر تا چهار مثبت توسط جراح ارزیابی شد. یافته ها: تمامی بیماران در ماه اول و 74% آنها در پایان سه ماه برای معاینه حضور یافتند. در ماه اول بعد از عمل 49 چشم (98%) دید بدون اصلاح 40/20 یا بهتر داشته اند. میانگین و انحراف معیار زمان ترمیم اپیتلیوم 3.26±1.14 روز و درجه در 1.11±0.83 بود. میانگین و انحراف معیار رفرکشن معادل اسفریک از -6.54±1.17 دیوپتر قبل از عمل, به 0.32±0.55 در ماه اول و 0.16±0.77 در ماه سوم بعد از عمل رسید. در ماه اول و سوم بعد از عمل به ترتیب 46% و 9/45% از چشمها دچار کدورت قرنیه تا درجه 1+ و یک چشم دچار کدورت 2+ در ماه اول و سوم بعد از علم شد. در ماه سوم بعد از عمل متوسط امتیاز1.83±0.99 glare  و متوسط امتیاز هاله بینی 2.43±1.44 بود.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج مطالعات بیانگر آن است که LASEK یک روش موثر و کم خطر برای درمان نزدیک بینی متوسط تا شدید خصوصا در چشم های با قرنیه نازک میباشد, البته انجام مطالعات طولانی تر برای تایید نتایج این مطالعه ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی، حسن، فتوحی، اکبر، و فودازی، حمید. (1382). نتایج LASEK در درمان نزدیک بینی متوسط تا شدید. مجله چشم پزشکی ایران، 16(1)، 24-29. SID. https://sid.ir/paper/53194/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی حسن، فتوحی اکبر، فودازی حمید. نتایج LASEK در درمان نزدیک بینی متوسط تا شدید. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1382؛16(1):24-29. Available from: https://sid.ir/paper/53194/fa

  IEEE: کپی

  حسن هاشمی، اکبر فتوحی، و حمید فودازی، “نتایج LASEK در درمان نزدیک بینی متوسط تا شدید،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 16، no. 1، pp. 24–29، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53194/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )