مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

918

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقص مادرزادی آدوکسیون به همراه آبدوکسیون همزمان دو چشم، گزارش دو مورد سندرم دیورژانس سینرژیستیک (Synergistic Divergence)

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 61

چکیده

 نقص مادرزادی آدوکسیون چشم ها معمولا در اثر سندروم دوئن دو و یا همراه با سایر علایم عصب سوم دیده می شود. بیماری Synergistic Divergence نوع نادری از نقص مادرزادی آدوکسیون است که با آبدوکسیون همزمان و دو طرفه چشم ها در نگاه به فیلد عضله رکتوس داخلی درگیر, مشخص می گردد. علت بیماری همانند سندروم دوئن انقباض همزمان دو عضله رکتوس داخلی و خارجی می باشد. بنابراین در گروه سندرم دوئن قرار می گیرد, منتهی با این تفاوت که شاخه بزرگتری از عصب 3 که قرار بوده است به عضله رکتوس داخلی عصب دهد, به سمت عضله رکتوس خارجی رفته است. بنابراین آبدوکسیون چشم ها واضح تر و رتراکشن گلوب کمتر می باشد. در این مقاله دو مورد سندرم مذکور در دو برادر گزارش می شود که در هر دو به صورت دو طرفه بوده است. یکی از دو برادر تحت عمل جراحی رسسیون دوطرفه عضله رکتوس خارجی قرار گرفته که تا حد زیادی بهبود یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طالب نژاد، محمدرضا، لنکرانیان، دارا، عطارزاده جوزانی، عباس، و فروردین، مجید. (1382). نقص مادرزادی آدوکسیون به همراه آبدوکسیون همزمان دو چشم, گزارش دو مورد سندرم دیورژانس سینرژیستیک (Synergistic Divergence). مجله چشم پزشکی ایران، 16(3)، 57-61. SID. https://sid.ir/paper/53142/fa

  Vancouver: کپی

  طالب نژاد محمدرضا، لنکرانیان دارا، عطارزاده جوزانی عباس، فروردین مجید. نقص مادرزادی آدوکسیون به همراه آبدوکسیون همزمان دو چشم, گزارش دو مورد سندرم دیورژانس سینرژیستیک (Synergistic Divergence). مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1382؛16(3):57-61. Available from: https://sid.ir/paper/53142/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا طالب نژاد، دارا لنکرانیان، عباس عطارزاده جوزانی، و مجید فروردین، “نقص مادرزادی آدوکسیون به همراه آبدوکسیون همزمان دو چشم, گزارش دو مورد سندرم دیورژانس سینرژیستیک (Synergistic Divergence)،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 16، no. 3، pp. 57–61، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53142/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )