مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,681

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درمان مامبران فیبرینی پس از عمل جراحی با فعال کننده پلاسمینو ژن یافتی نوترکیب

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 88

چکیده

 هدف: از این مطالعه, بررسی میزان تاثیر فعال کننده پلاسمیتو یافتی نوترکیب(r-tPA)  در درمان مابران فیبرینی ایجاد شده پس از اعمال جراحی و نیز تجزیه نمودن مراحل نسبتا مشکل آماده سازی و نگهداری این دارو می باشد.بیماران و روش ها: طی یک مطالعه آینده نگر, تعداد 5 چشم از بیمار با مامبران فیبرینی به دنبال عمل جراحی سگمان قدامی تحت تزریق داخل اتاق قدامی r-tPA قرار گرفت.یافته ها: در 3 چشم, حدودا 2 تا 20 ساعت پس از تزریق فیبرینولیژ کامل مشاهده گردید و طی سه ماه پیگیری هیچگونه عارضه ای دیده نشد. در یک بیمار مامبران ضخیم فیبرینی برای مدت 3 ماه تزریقr-tPA  اثری نداشت. در یک بیمار نیز مامبران در عرض 24 ساعت اول بعد از تزریق به طور کامل ناپدید شد لیکن پس از حدود یک هفته عود کرد که علت آن آندوفتالمیت خفیف زمینه ای بود.نتیجه گیری: مولفین معتقدند تزریق داخل چشمی r-tPA روشی موثر و نسبتا بی خطر در درمان موارد شدید و مقاوم به درمان واکنش فیبرینی می باشد. مشروط بر اینکه در زمان مناسب انجام گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عموزاده، جواد، بهشت نژاد، امیرهوشنگ، سیاتیری، حیدر، فرجی اسکویی، سیدجعفر، و شاه حسینی، سعید. (1383). درمان مامبران فیبرینی پس از عمل جراحی با فعال کننده پلاسمینو ژن یافتی نوترکیب. مجله چشم پزشکی ایران، 17(2)، 83-88. SID. https://sid.ir/paper/53115/fa

  Vancouver: کپی

  عموزاده جواد، بهشت نژاد امیرهوشنگ، سیاتیری حیدر، فرجی اسکویی سیدجعفر، شاه حسینی سعید. درمان مامبران فیبرینی پس از عمل جراحی با فعال کننده پلاسمینو ژن یافتی نوترکیب. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1383؛17(2):83-88. Available from: https://sid.ir/paper/53115/fa

  IEEE: کپی

  جواد عموزاده، امیرهوشنگ بهشت نژاد، حیدر سیاتیری، سیدجعفر فرجی اسکویی، و سعید شاه حسینی، “درمان مامبران فیبرینی پس از عمل جراحی با فعال کننده پلاسمینو ژن یافتی نوترکیب،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 17، no. 2، pp. 83–88، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53115/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.