مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

950

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل خطر (ریسک فاکتورها) و اثرات ناخنک در ایجاد آستیگماتیسم قرنیه

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 25

چکیده

 هدف: تعیین ریسک فاکتورهای ناخنک و ارزیابی ارتباط کمی طول ناخنک با آستیگماتیسم ایجاد شده قرنیه ای.روش: یک مطالعه مقطعی از 4200 بیمار که به درمانگاه و کلینیک چشم پزشکی یزد مراجعه نمودند, تعداد221 نفر مبتلا به ناخنک مورد مطالعه قرار گرفتند. ناخنک بر حسب شدت T3-T1 (بر اساس مشاهده عروق اپی اسکلرال) تقسیم بندی گردید و رشد طولی و پهنای ناخنک و عیب انکسار توسط افتالمولوژیست اندازه گیری شد. ریسک فاکتورها و gradeIII ناخنک توسط Logistic Regression آنالیز شد.یافته ها: 4200 نفر در این مطالعه شرکت کردند (محدوده سنی آنان 17 تا 82 سال بود ). ناخنک در 221 (5.2%) از بیماران مورد معاینه دیده شد. سن متوسط بیماران 46.7 سال و 89.5% مرد بودند. اندازه ناخنک از 0.5 تا 8.9 میلیمتر و آستیگماتیسم قرنیه از 0.5 تا 15.2 دیوپتر تغییر می کرد. ریسک فاکتورهای مستقل برای ناخنک سن, جنس مرد, اقامت در روستا و در معرض قرار گرفتن بیشتر در طول عمر در برابر اشعه اولتراویوله تشخیص داده شد. ناخنک اغلب آستیگماتیسم آسیمتریک موافق قاعده ایجاد نموده بود.ناخنک هایی که بیش از 45% شعاع انحنای قرنیه گسترش می یافت, باعث آستیگماتیسم بیش از 3 دیوپتر می شد. ارتباط مستقیم معنی دار بین مقدار پیشروی ناخنک بر روی قرنیه و میزان آستیگماتیسم ایجاد شده وجود داشت.(P<0.001) نتیجه گیری: ناخنک در نواحی روستایی به علت در معرض بودن چشم با نور خورشید یکی از مشکلات بهداشتی عمومی است. پارامترهای مستقل در بروز ناخنک از قبیل سن بالا, مردان و سابقه فعالیت خارج از خانه ها  (Out Door)نشان دهنده مولتی فاکتوریال بودن علل ناخنک است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  شجاع، محمدرضا، و بشارتی، محمدرضا. (1383). بررسی عوامل خطر (ریسک فاکتورها) و اثرات ناخنک در ایجاد آستیگماتیسم قرنیه. مجله چشم پزشکی ایران، 17(1)، 19-25. SID. https://sid.ir/paper/53078/fa

  Vancouver: کپی

  شجاع محمدرضا، بشارتی محمدرضا. بررسی عوامل خطر (ریسک فاکتورها) و اثرات ناخنک در ایجاد آستیگماتیسم قرنیه. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1383؛17(1):19-25. Available from: https://sid.ir/paper/53078/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا شجاع، و محمدرضا بشارتی، “بررسی عوامل خطر (ریسک فاکتورها) و اثرات ناخنک در ایجاد آستیگماتیسم قرنیه،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 19–25، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53078/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )