مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,065

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی توپیکال در بیمارستان فارابی طی سال های 80-1379

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر آنستزی توپیکال در عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون با برش قرنیه ای کوچک در بیمارانی که طی سال های 79 و 80 در بیمارستان فارابی تحت عمل جراحی قرار گرفتند انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش مداخله ای ـ توصیفی روی 58 بیمار که به دلیل کاتاراکت سنی توسط یک جراحی به روش فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی توپیکال جراحی شدند انجام شد. اطلاعات مربوط به درد حین و پس از عمل جراحی طبق گزارش های بیمار (یا مقیاس سه تایی از 1= بدون درد یا احساس فشار ناچیز در چشم تا 3= درد نسبتا شدید), نتایج بینایی, میزان همکاری بیمار با پزشک, متوسط زمان جراحی, رضایت بیمار از نحوه عمل جراحی و عوارض حین و پس از عمل جراحی در  Code Sheetهای از قبل تنظیم شده ثبت می شد و نتایج آماری با برنامه کامپیوتری SPSS 10 مورد آنالیز قرار می گرفت. آنستزی توپیکال با چکاندن قطره تتراکایین 0.5%, 3 بار به فاصله 5 دقیقه قبل از شروع عمل جراحی و تزریق 0.5 میلی لیتر محلول لیدوکایین 1% عاری از مواد نگهدارنده داخل اطاق قدامی در مراحل ابتدایی عمل جراحی انجام شد و هیچگونه داروی آرام بخش یا آنستزی اضافی استفاده نشد. جراحی به روش فیکوامولسیفیکاسیون داخل بگ (اینتراکپسولار) با برش قرنیه ای کوچک در سوپروتمپورال قرنیه (برش 3.2 میلی متر) انجام شد. یافته ها: از 58 بیمار که 29 نفر مرد و 29 نفر زن با متوسط سنی 58.5 سال (32 تا 83 سال) بودند و متوسط Uncorrected Visual Acuity (UCVA) (حدت بینایی بدون اصلاح رفرکتیو) یک ماه پس از عمل آنها 1/10 (از 1/100 تا (3/10 اندازه گیری شده بود, 86% یک ماه پس از عمل Best Corrected Visual Acity (BCVA) (بهترین دید با اصلاح رفرکتیو) بالاتر یا مساوی 5/10 و BCVA %43 بالاتر یا مساوی 10/10 داشتند و متوسط BCVA آنها 8/10 بود و دید بیماران نسبت به قبل از عمل به طور متوسط 6.7 خط چارت Snellen بهبود پیدا کرده بود. متوسط زمان جراحی 28.8 دقیقه (از 18 تا  50دقیقه) بود و عوارض در دو مورد Vitreous, یک مورد lris Touch با پروب فیکوحین عمل و یک مورد یووXیت شدید منجر به IOL Removal و یک مورد Corneal Edema شدید پس از عمل جراحی بود. متوسط Score درد 1.4 بود, 62.1% بیماران Score یا مقیاس 1 درد را داشند. 32.8% مقیاس 2 و 5.1% در مقیاس 3 درد داشتند. همکاری بیمار با پزشک در 57.9% موارد عالی 19% متوسط و 5.4% ضعیف بود. 74.1% بیماران از این نحوه عمل رضایت کامل داشتند. نتیجه گیری: آنستزی توپیکال یک روش موثر و راحت برای فیکوامولسیفیکاسیون است که بیماران هم آن را خوب تحمل می کنند و جراح مجرب در فیکوامولسیفیکاسیون به راحتی و با درصد کم عوارض می تواند روش جراحی خود را از آنستزی جنرال یا رتروبولبار یا پری بولبار به این روش تغییر دهد, به شرط اینکه بیمار مناسب انتخاب شده باشد و پزشک با بیمار قبل و حین عمل ارتباط درست برقرار کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سیاتیری، حیدر، و ایرانی، زهره. (1382). بررسی نتایج عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی توپیکال در بیمارستان فارابی طی سال های 80-1379. مجله چشم پزشکی ایران، 16(2)، 30-40. SID. https://sid.ir/paper/53056/fa

  Vancouver: کپی

  سیاتیری حیدر، ایرانی زهره. بررسی نتایج عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی توپیکال در بیمارستان فارابی طی سال های 80-1379. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1382؛16(2):30-40. Available from: https://sid.ir/paper/53056/fa

  IEEE: کپی

  حیدر سیاتیری، و زهره ایرانی، “بررسی نتایج عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی توپیکال در بیمارستان فارابی طی سال های 80-1379،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 16، no. 2، pp. 30–40، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53056/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.