مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

763

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در رابطه با برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 73

چکیده

 سابقه و هدف: در حال حاضر در بین بیماریهای میکروبی و سراسر دنیا بیماری سل شایعترین عامل کشنده بالغین حتی بیشتر از مالاریا و ایدز است. خطر ایجاد سل مقاوم به چند دارو (Multi-Drug Resistance) که از جمله علل ایجاد آن خطاهای تشخیصی و درمانی پزشکان است, بسیار جدی می باشد. از طرفی برای کنترل آن بهترین راهکار اجرایی Directory Obseved (Treatment Short Course) DOTSمی باشد که لازمه رسیدن به اهداف این راهکار مشارکت کلیه بخشهای ارائه دهنده, خدمات بهداشتی درمانی از جمله پزشکان بخش خصوصی و لازمه مشارکت آنان داشتن آگاهی و نگرش موافق به این برنامه هاست. مطالعه فوق با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی از برنامه ملی مبارزه با سل که بر پایه راهکار DOTS استوار می باشد صورت گرفت. مواد و روشها: این مطالعه به صورت مطالعه مقطعی بر روی 340 پزشک عمومی شاغل در بخش خصوصی شهرستان کرج که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند صورت گرفت. یافته ها: 66% از پزشکان معتقد بودند که بیماری سل هنوز در سطح جهان معضل بهداشتی محسوب میشود. و بیش از 75% آنها بیماری سل را در کشور خود جدی تلقی کردند. تنها 1.8% از پزشکان آگاهی در سطح رضایت بخش داشتند. و در حالی که 89.1% نگرش وافق به برنامه های ملی مبارزه با سل داشتند. تنها 27.1% از پزشکان مهمترین علامت سل ریوی را می دانستند و حدود 43% از پزشکان درمان مناسب کوتاه مدت 4 دارویی را خاطر نشان شدند. نتیجه گیری و پیشنهادات: اکثریت پزشکان نگرش موافقی به برنامه ملی مبارزه با سل داشتند. ولی درصد کمی از پزشکان از آگاهی قابل قبولی در این زمینه برخوردار بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مولوی نجومی، مرضیه، مخبرالصفا، لادن، و جمالی، اختر. (1382). بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در رابطه با برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381. تنفس، 2(6)، 67-73. SID. https://sid.ir/paper/52656/fa

  Vancouver: کپی

  مولوی نجومی مرضیه، مخبرالصفا لادن، جمالی اختر. بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در رابطه با برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381. تنفس[Internet]. 1382؛2(6):67-73. Available from: https://sid.ir/paper/52656/fa

  IEEE: کپی

  مرضیه مولوی نجومی، لادن مخبرالصفا، و اختر جمالی، “بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در رابطه با برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381،” تنفس، vol. 2، no. 6، pp. 67–73، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52656/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.