مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,602

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش پنومونی ائوزینوفیلیک در یک کودک با تظاهرات مشابه سل ارزنی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 79

چکیده

 پنومونی ائوزینوفیلیک از بیماریهای نادر در کودکان به شمار می رود و در تشخیص افتراقی باید انفیلتراسیون ریوی دو طرفه به همراه ائوزینوفیلی خون محیطی در نظر گرفته شود.در این مقاله پسر 13 ساله ای با مشکلات ریوی به صورت سرفه های خشک همراه با تب از 8 سال قبل معرفی می گردد, که با تشخیص سل ریوی خلط منفی, چهار بار درمان ضد سلی گرفته ولی بهبودی بالینی و رادیولوژیک ایجاد نشده است. بررسی باکتریولوژیک از نظر بیماریهای سل, تست توبرکولین و PCR خلط از نظر میکروب سل همگی منفی بودند. تست تنفس بیمار الگوی تحدیدی restrictive داشت. آزمایش کامل خون در چندین نوبت ائوزینوفیلی را مشخص کرد. بیمار تحت برونکروسکوپی قرار گرفت که در نمونه ترشحات برونش ائوزینوفیلی به دست آمد و برای تشخیص قطعی بیوپسی باز ریه انجام گردید که یافته پاتولوژی به همراه علائم بالینی و رادیولوژی بیمار که نمایی منطبق با پنومونی ائوزینوفیلیک داشت, تشیخص نهایی Chronic Eosinophlic Pneumonia را نشان داد. بیمار تحت درمان پردنیزولون خوراکی به مدت 4 هفته قرار گرفت, بهبودی در علایم بالینی ایجاد شد و رادیوگرافی کنترل نشانگر بهبود ضایعات ریوی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  خلیل زاده، سهیلا، میرافشاریه، سیدعباس، و مسجدی، محمدرضا. (1382). گزارش پنومونی ائوزینوفیلیک در یک کودک با تظاهرات مشابه سل ارزنی. تنفس، 2(6)، 75-79. SID. https://sid.ir/paper/52655/fa

  Vancouver: کپی

  خلیل زاده سهیلا، میرافشاریه سیدعباس، مسجدی محمدرضا. گزارش پنومونی ائوزینوفیلیک در یک کودک با تظاهرات مشابه سل ارزنی. تنفس[Internet]. 1382؛2(6):75-79. Available from: https://sid.ir/paper/52655/fa

  IEEE: کپی

  سهیلا خلیل زاده، سیدعباس میرافشاریه، و محمدرضا مسجدی، “گزارش پنومونی ائوزینوفیلیک در یک کودک با تظاهرات مشابه سل ارزنی،” تنفس، vol. 2، no. 6، pp. 75–79، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52655/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی