video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

709

دانلود:

156

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش اختصاصی قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونجوگیتها در تکامل جفت

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 11

چکیده

 شناسایی قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونجوگیتها, که در مراحل مختلف جنینی بر فرایند تکامل جفت و انجام فعالیتهای آن نقش کلیدی دارند, از اهداف این مطالعه بود. باید تعیین می کردیم که هر قند انتهایی در چه مرحله ای از تکامل جنینی و در چه محدوده زمانی نقش خود را ایفا می کند. جفتها از موشهای سوری باردار, نژاد Balb/c از روز پنجم تا روز بیستم بارداری به دست آمده و در فرایند آماده سازی بافتی قرار گرفتند. با استفاده از لکتینهای مختلف که هر کدام ویژه شناسایی یک قند انتهایی در زنجیره های گلیکوکونجوگیتها بودند, رنگ آمیزی نمونه های تهیه شده از جفتها و ردیابی قندهای انتهایی صورت گرفت. با استفاده از میکروسکپ نوری نمونه های رنگ آمیزی شده مورد بررسی قرار گرفته و در موارد لازم تصویر تهیه شد. از روز پنجم تا روز یازدهم بارداری, واکنش نمونه های جفت به سایر لکتینها منفی بوده و فقط با لکتین SBA (soybean agglutinin) واکنش دیده شد. واکنش به لکتین در روز یازدهم اندکی تخفیف پیدا کرد. در جفت روز دوازدهم بارداری واکنش متوسط و یکنواختی به لکتین PNA (peanut agglutinin) مشاهده شد. در روز سیزدهم, واکنش بسیار شدیدی به لکتین PNA در چند مرکز سلولی مشاهده شد. در روزهای بعدی این واکنش کمتر شده و به صورت متوسط در تمام بافت دیده شد. سپس به تدریج واکنش به این لکتین کاهش پیدا کرد به نحوی که در روز پانزدهم تقریبا واکنشی به این لکتین در بافت جفت دیده نشد.در این روز واکنش خفیف و یکنواختی به لکتین LTA (lotus tetragonolobus agglutinin) در بافت جفت مشاهده شد. در روز شانزدهم, در چند مرکز سلولی, واکنش بسیار شدیدی به لکتین LTA دیده شد. در روزهای بعدی این شدت واکنش کاهش یافته و به تدریج در روزهای آخر, واکنش به هیچ لکتینی دیده نشد.با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می کنیم که از روز پنجم تا روز یازدهم بارداری, قند انتهایی ویژه لکتین SBA نقش کلیدی را در تکامل و کار جفت ایفا می کند. از روز دوازدهم تا روز چهاردهم قند مخصوص PNA نقش کلیدی دارد و در روزهای شانزدهم تا هیجدهم قند مخصوص LTA قند کلیدی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفرپور، مختار، و غفاریان، سکینه. (1383). نقش اختصاصی قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونجوگیتها در تکامل جفت. مجله علوم پایه پزشکی ایران، 7(1 (پیاپی 21))، 7-11. SID. https://sid.ir/paper/52351/fa

  Vancouver: کپی

  جعفرپور مختار، غفاریان سکینه. نقش اختصاصی قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونجوگیتها در تکامل جفت. مجله علوم پایه پزشکی ایران[Internet]. 1383؛7(1 (پیاپی 21)):7-11. Available from: https://sid.ir/paper/52351/fa

  IEEE: کپی

  مختار جعفرپور، و سکینه غفاریان، “نقش اختصاصی قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونجوگیتها در تکامل جفت،” مجله علوم پایه پزشکی ایران، vol. 7، no. 1 (پیاپی 21)، pp. 7–11، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52351/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی