مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

879

دانلود:

313

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 115

چکیده

 نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها, با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی, تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد, در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری.در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری.تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری.تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری.تأثیر مثبت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تامرادی، علی، رستمی نیا، رضا، و سرکمریان، سعیده. (1396). بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. شباک، 3(11 (پیاپی 30))، 101-115. SID. https://sid.ir/paper/523499/fa

  Vancouver: کپی

  تامرادی علی، رستمی نیا رضا، سرکمریان سعیده. بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. شباک[Internet]. 1396؛3(11 (پیاپی 30)):101-115. Available from: https://sid.ir/paper/523499/fa

  IEEE: کپی

  علی تامرادی، رضا رستمی نیا، و سعیده سرکمریان، “بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران،” شباک، vol. 3، no. 11 (پیاپی 30)، pp. 101–115، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/523499/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی