video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

655

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS)

نویسندگان

درخشان محمد | درخشان رضا

صفحات

 صفحه شروع 709 | صفحه پایان 713

چکیده

 مقدمه بسیاری از مطالعات و بررسی ها نشان داده اند که ویروس ها می توانند پس از ورود به سلول میزبان با میتوکندری تعامل کرده و عملکرد آن را مختل گردانند به ویژه اینکه برخی تحقیقات مشخص کرده اند که این اثرات می تواند تغییراتی در ساختمان میتوکندری و همچنین تغییراتی در مسیر تولید انرژی سلولی در زنجیره انتقال الکترون ایجاد نماید که این امرگاها باعث کاهش شدید انرژی سلولی در انتهای فرایند انتقال الکترون خواهد شد. علاوه بر این, اکنون داده های جدید نشان می دهد که تعدادی از ویروس ها ممکن است روی مسیر میتوکندریایی آپوپتوز نفوذ ودر نتیجه باعث اثر در زنجیره تنفس در میتوکندری شوند. چنین اثراتی میتواند پیآمدهای بالینی بویژه در زمینه عفونتهای پایدار ایجاد کرده که در نهایت می تواند به عنوان علت احتمالی برای سندرم ضعف مزمن (CFS) در نظر گرفته شود. بنابراین بعنوان یک فرضیه می توان نتیجه گیری کرد که شاید عفونت های ویروسی یکی از اتیولوژی های احتمالی اصلی برای این سندروم باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  درخشان، محمد، و درخشان، رضا. (1396). عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS). مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60(5 )، 709-713. SID. https://sid.ir/paper/52348/fa

  Vancouver: کپی

  درخشان محمد، درخشان رضا. عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS). مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1396؛60(5 ):709-713. Available from: https://sid.ir/paper/52348/fa

  IEEE: کپی

  محمد درخشان، و رضا درخشان، “عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS)،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 60، no. 5 ، pp. 709–713، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52348/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی