مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:28
صفحه شروع:95 | صفحه پایان:135

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 135

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی