مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:22
صفحه شروع:167 | صفحه پایان:189

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی به کمک چندرسانه ای آموزشی بر عزت نفس دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 189

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی