video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,442

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج پر کوتانئوس نفروستولیتوتومی در بیماران با سنگ کلیه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1379-1374

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 46

چکیده

 پرکوتانئوس نفروستومی یک درمان موثر و مطمئن برای سنگ های کلیه می باشد که با حداقل عوارض طولانی مدت همراه است و هنوز حتی در دوره سنگ شکنی برون اندامی نیاز به انجام آن می باشد.هدف این تحقیق بررسی نتایج و عوارض روش درمانی برداشتن سنگ کلیه از طریق پوست در بیماران با سنگ کلیه در بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) بستری شده اند در سالهای 1379-1374 بوده است.در این مطالعه طولی, 750 کلیه با سنگ که کاندید درمان سنگ از طریق پوستی بودند بررسی گردیده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که 7/90% موفقیت در حذف سنگ هدف و خارج کردن تمامی سنگ ها وجود داشته و شکست عمل با 3/9% همراه بوده است. عوارض در 4/15% ایجاد شد که در تمام موارد با درمان طبی بهبود یافتند.موفقیت بالا و عوارض جانبی درمان فوق هم برای بیماران و هم برای ارولوژیست ها جذاب بوده است و این درمان به نحو قابل ملاحظه ای درمان بیماران با سنگ کلیه را در حالتی که سنگ شکنی برون اندامی مناسب نبوده و یا شکست خورده, تغییر داده است. این روش درمانی حقیقتا  نیاز به انجام روش های مختلف جراحی باز برای خارج کردن سنگ ها را کاسته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دارابی، محمدرضا، مهدوی، رضا، و برزگرنژاد، ایوب. (1382). نتایج پر کوتانئوس نفروستولیتوتومی در بیماران با سنگ کلیه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1379-1374. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 46(80)، 39-46. SID. https://sid.ir/paper/52298/fa

  Vancouver: کپی

  دارابی محمدرضا، مهدوی رضا، برزگرنژاد ایوب. نتایج پر کوتانئوس نفروستولیتوتومی در بیماران با سنگ کلیه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1379-1374. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1382؛46(80):39-46. Available from: https://sid.ir/paper/52298/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا دارابی، رضا مهدوی، و ایوب برزگرنژاد، “نتایج پر کوتانئوس نفروستولیتوتومی در بیماران با سنگ کلیه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1379-1374،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 46، no. 80، pp. 39–46، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52298/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )