video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,149

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مسایل روانشناختی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 18

چکیده

 با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه پزشکی, اولین قدم برای شناخت مشکلات روانپزشکی و حل دیسترس ها و سایکوپاتولوژی آن, شناسایی میزان و نوع این مشکلات می باشد.این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده است 842 نفر از دانشجویان پزشکی مقاطع مختلف دانشکده پزشکی مشهد پرسشنامه هایی را پر کردند که در بر گیرنده اطلاعات کلی مثل سن, جنس, مقطع تحصیلی و معدل درسی, وضعیت تاهل, سهمیه ورودی, وضعیت سکونت خانواده, بیمارستان محل تحصیل و چگونگی امیدواری نسبت به آینده شغلی و تست SCL-90-R بود که تست اخیر جنبه های مختلف مشکلات روانپزشکی را می سنجد. نتایج با آزمون کای اسکوئر مورد آنالیز قرار گرفت. 4/%59 دانشجویان مورد بررسی بر طبق تست SCL-90-R امتیازات بالاتری از خط برش را در علائم روانشناختی نشان داده اند. این افزایش علائم در زنان و مردان به یک میزان دیده شد (به جز پارانوییا که در زنان به میزان بیشتری دیده شد)(P<0.05) . مقایسه علائم متاهلین و مجردان نشان داد که پارانوییا و سایکوز در مجردان بیشتر است (P<0.05), همچنین میزان علائم روانشناختی در افرادی که به آینده امیدوار بودند به طور معنی داری کمتر از گروهی بود که آینده را تاریک می دیدند (P<0.05). با توجه به بررسی جنبه های مختلف اختلالات روانپزشکی در گروه های مختلف دانشجویان پزشکی, به نظر می رسد پیگیری تحقیقات آنالیتیک در سال های آینده و همچنین وجود مرکزی با کادر روانپزشکی و روانشناسی در بین دانشجویان و رفع قانونی مشکلات پزشکان جوان ضروری است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالهیان، ابراهیم، فیاضی بردبار، محمدرضا، رضایی، غلامعلی، و غنی کاخکی، مهدی. (1382). بررسی مسایل روانشناختی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 46(80)، 11-18. SID. https://sid.ir/paper/52294/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالهیان ابراهیم، فیاضی بردبار محمدرضا، رضایی غلامعلی، غنی کاخکی مهدی. بررسی مسایل روانشناختی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1382؛46(80):11-18. Available from: https://sid.ir/paper/52294/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم عبدالهیان، محمدرضا فیاضی بردبار، غلامعلی رضایی، و مهدی غنی کاخکی، “بررسی مسایل روانشناختی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 46، no. 80، pp. 11–18، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52294/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.