مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

512

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 175

چکیده

خروج کارآفرینانه یکی از مهم ترین اجزای فرآیند کارآفرینی است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر خروج کارآفرینان ایرانی است. بیشتر پژوهش های تابه حال انجام شده در مورد خروج به بررسی عوامل اثرگذار روی خروج و یا اثرات خروج بر کسب وکارها و بر اقتصاد کلان پرداخته اند. از آنجایی که پژوهش جامعی در مورد عوامل خروج کارآفرینان وجود ندارد, پژوهش حاضر بر حسب هدف, بنیادی, بر حسب روش گردآوری اطلاعات رویکردی روایتی به بررسی عوامل و ریشه های خروج کارآفرینان پرداخته است. بازه زمانی ایت تحقیق 1393-1394 می باشد. جامعه اماری این تحقیق ت کارافرینان ایرانی بودند و تعداد 12 مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و با تحلیل داده ها که با روش کدگذاری و مقوله بندی انجام شد هفت عامل برای خروج کارآفرینان شناسایی شد. شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسب وکار, شناسایی فرصت های بهتر کسب وکار, مشکلات مالی, شرایط عاطفی, عدم برآورد چشم انداز مناسب, مشکلات مدیریتی و اداره کسب وکار و مشکلات شراکت به عنوان عوامل خروج در میان کارآفرینان مورد بررسی شناسایی گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوری، پوریا، احمدی کافشانی، عبداله، و طالبی، کامبیز. (1395). شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی. توسعه کارآفرینی، 9(1)، 159-175. SID. https://sid.ir/paper/521251/fa

  Vancouver: کپی

  نوری پوریا، احمدی کافشانی عبداله، طالبی کامبیز. شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی. توسعه کارآفرینی[Internet]. 1395؛9(1):159-175. Available from: https://sid.ir/paper/521251/fa

  IEEE: کپی

  پوریا نوری، عبداله احمدی کافشانی، و کامبیز طالبی، “شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی،” توسعه کارآفرینی، vol. 9، no. 1، pp. 159–175، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/521251/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی