Start: 2/7/2023 9:37:46 PMEnd: 2/7/2023 9:37:47 PM >> 704

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از مبانی ارگونومیک در صنعت کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 92

چکیده

 در مطالعه حاضر, مبانی ارگونومیکی بررسی می شوند که از پتانسیل لازم برای کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی و بالا بردن سود در صنعت کشاورزی برخوردارند. این تحقیق در استان گیلان به مطالعه پرورش دهندگان سبزیجات پرداخته است. هدف از انجام این مقاله شناسایی اهمیت نسبی موانع استفاده از پنج مورد از مبانی ارگونومیک است. علاوه بر این, به مقایسه موانعی پرداخته می شود که افراد بی علاقه به استفاده از این مبانی و افراد علاقمند به استفاده از آنها با آنها روبرو هستند. در راستای انجام تحقیق, فرم نظرسنجی به کشاورزان بازار سبزیجات تازه ارسال شد تا استفاده از مبانی ارگونومیک و موانع استفاده از آنها در قالب بخشی از یک مطالعه مداخله ای و نیز با استفاده از از روش تحلیل کی دو ارزیابی گردد. مواردی مانند عدم آگاهی و شناخت, هزینه ها, عدم مشاهده استفاده از این مبانی و عدم توانایی بررسی مبانی ارگونومیک از جمله موانع شناخته شده بودند. نتایج دو مفهوم خاص دارند. نخست آنکه نتایج نشان می دهند که برای عرضه مبانی ارگونومیک, فرد باید توجه دقیقی به نیازهای خاص مراحل آگاه سازی, متقاعدسازی و تصمیم گیری داشته باشد. دوم آنکه از آنجایی که مبانی ارگونومیک موانع منحصر به فردی دارند, لازم است آزمایش شوند تا این موانع آشکار گردند و پیش از عرضه به آن ها پرداخته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی