مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای اقتصادی ایران | سال:1397 | دوره:23 | شماره:75 | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:166

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC ،GO-GARCH و GARCH مبتنی بر کاپیولا

نویسنده

فرزانگان الهام

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 166

چکیده

 در این مقاله با به کارگیری نسل جدید مدل های نوسان پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC, مدل GO-GARCH و مدل های GARCH مبتنی بر کاپیولا, به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی, طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395, پرداخته ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت های پوشش ریسک به دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل های رقیب, برای پوشش ریسک نوسانات قیمت های نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که قیمت های نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه, گرایش به هم حرکتی دارند. در واقع, سرمایه گذارانی که پورتفولیوهای متنوع سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می کنند, ممکن است با زیان های قابل توجهی طی زمان های رکود بازار سکه رو به رو شوند. در چنین شرایطی, اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایه گذاران در بازار نقد می تواند با منفعت همراه باشد, زیرا به کاهش زیان های حدی پورتفولیو کمک می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID