video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه شکاف دار

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 116

چکیده

 همان طور که نیاز به طراحی لرزه ای سازه های مقاوم در برابر زلزله روز به روز افزایش می یابد, مطالعات آزمایشگاهی و عددی فراوانی نیز برای تخمین وبر آورد پاسخ غیرخطی این نوع سازه ها انجام می پذیرد. دیوارهای برشی بتنی با توجه به نسبت ارتفاع به عرض به دو دسته دیوارهای برشی بلند و کوتاه تقسیم می شوند. دیوارهای برشی بلند با نسبت ابعادی بزرگ تر از 2, رفتار عمدتاً خمشی و دیوارهای برشی کوتاه با نسبت ابعادی کوچک تر از 2, رفتار عمدتاً برشی دارند. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی کوتاه بتن آرمه, به کمک برنامه المان محدود غیرخطی ATENA 3D مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی نوع گسیختگی و مقاومت برشی نهایی و پسماند, تأثیر پارامتر شکاف در دیوار, بر روی رفتار دیوارهای برشی کوتاه مطالعه می شود. نشان داده می شود با نزدیکی شکاف به سمت گوشه دیوار, شکل پذیری مدل به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی