Start: 2/6/2023 1:31:55 PMEnd: 2/6/2023 1:31:55 PM >> 605

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی پپتید "alpha-conotoxin-like" در زهر حلزون دریایی گونه Conus pennaceus Born, 1778

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 114

چکیده

 حلزون های مخروطی گوشت خوارانی کم تحرک هستند که برای شکار از زهری بسیار قوی استفاده می کنند. این زهر ترکیبی از سموم متفاوتی از خانواده ی کونوتوکسین ها است. این تحقیق به شناسایی گونه Conus pennaceus quasimagnificus از حلزون های مخروطی دریایی در ساحل شیب دراز در بخش جنوبی جزیره ی قشم می پردازد. در این تحقیق پس از نمونه برداری از حلزون, زهر آن با استفاده از بافر و انجام سانتریفیوژ جداسازی شد. سپس آزمون قدرت کشندگی آن بر موش, آنالیز و کونوتوکسین های مختلف موجود در آن شناسایی شد. برای اولین بار وجود کونوتوکسینی تحت عنوان alpha-conotoxin-like از کونوتوکسین های فوق خانواده-A در زهر نمونه های جمع آوری شده مشخص شد. اثر ضدباکتریایی این پپتید پس از ساخته شدن, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز DNA جدا شده نشان داد که گونه ی مورد مطالعه C. pennaceus است و در ادامه آزمون های توالی یابی مشخص کردند که نزدیک ترین فاصله را به زیرگونه C. pennaceus quasimagnificus دارد. زهر این حلزون مخروطی قدرت کشندگی (LD50) معادل 500 میلی گرم بر کیلوگرم نشان داد. این پپتید بر روی سویه های مختلف باکتریایی اثری نداشت. با این وجود, با توجه به اثر قوی آن در مهار گیرنده های نیکوتینی استیل کولینی (nAChR) می تواند در تحقیقات آینده اثرات ضد درد آن مد نظر قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی