مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:28
صفحه شروع:137 | صفحه پایان:157

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای درک روابط واژگانی در گفتمان روایی دانش آموزان عادی و سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 157

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی