video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,628

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج درمانی جراحی تعویض مفصل زانو با پروتز کامل در بیماران مبتلا به آرتریت دژنراتیو مفصل زانو

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقدمه: عمل جراحی تعویض مفصل ران با کاهش درد و اصلاح کجی های زانو و بهبودی در حرکات مفصل زانو در حال حاضر بهترین درمان جراحی زانوی دردناک استنوآرتریتی در بیماران مسن می باشد. در این مطالعه نتایج کارآیی تعویض مفصل زانو در بیماران مسن با توجه به بیماران از این عمل در عرض 5 سال بررسی شده است.روش کار: این پژوهش طولی از سال 1376 تا 1381 در بیمارستان قائم (عج) در بیمارانی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفته اند انجام شده است. جامعه مورد پژوهش, 27 بیمار با 31 زانوی تعویض مفصل که بین 60 تا 79 سال سن داشتند, بودند. 10 بیمار از بررسی حذف شدند. 17 بیمار با 21 زانوی عمل شده پیگیری شدند. کلیه عمل ها با پروتزهای زانو با سیمان انجام شد و فعالیت بدنی بیمار با امتیازبندی انجمن زانو تگنرولی شلم بررسی شد. رادیوگرافی های بعمل آمده از بیماران از نظر دوام و شل شدن پروتز نیز مطالعه گردید.یافته ها: نتایج حاصل بر اساس سیستم انجمن زانو, امتیاز زانو به طور متوسط 94 و میانگین درجه حرکات زانو در بیماران 89 درجه شد. در 19 زانو (90%) حرکات زانو در حد خوب و عالی بود. متوسط فعالیت بدنی بیمار از 1.3 امتیاز قبل از عمل به 3.5 امتیاز بعد از عمل رسید. به جز دو بیمار بقیه بیماران از درجه فعالیت بدنی خوبی بعد از عمل برخوردار بودند. نتیجه  گیری: عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو با پروتز سیمان دار در بیماران مسن با زانوی استئوآرتریتی وقتی که درمان های دیگر جراحی موثر نیست بهترین روش درمانی است. در 2.5 سال بررسی بیماران مورد مطالعه, سائیدگی پری ایتلن, استئولیز و شل شدن پروتز برای بیماران مسن عارضه قابل توجهی نبود. اگرچه این عوارض در مدت زمان طولانی مساله ساز خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مظلومی، سیدمهدی، و مخملباف، هادی. (1382). بررسی نتایج درمانی جراحی تعویض مفصل زانو با پروتز کامل در بیماران مبتلا به آرتریت دژنراتیو مفصل زانو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 46(81)، 51-54. SID. https://sid.ir/paper/51649/fa

  Vancouver: کپی

  مظلومی سیدمهدی، مخملباف هادی. بررسی نتایج درمانی جراحی تعویض مفصل زانو با پروتز کامل در بیماران مبتلا به آرتریت دژنراتیو مفصل زانو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1382؛46(81):51-54. Available from: https://sid.ir/paper/51649/fa

  IEEE: کپی

  سیدمهدی مظلومی، و هادی مخملباف، “بررسی نتایج درمانی جراحی تعویض مفصل زانو با پروتز کامل در بیماران مبتلا به آرتریت دژنراتیو مفصل زانو،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 46، no. 81، pp. 51–54، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51649/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )