مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) | سال:1395 | دوره:18 | شماره:2 | صفحه شروع:303 | صفحه پایان:318

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم عسگری

صفحات

 صفحه شروع 303 | صفحه پایان 318

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID