video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,915

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هیپرگلیسمی ثانوی به استرس در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نویسندگان

محمدزاده اشرف

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: هیپرگلیسمی در نوزادان شایع تر از هیپوگلیسمی دیده می شود و با افزایش مرگ و میر و همچنین بروز خونریزی داخل بطنی همراه است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع, علل و میزان مرگ و میر و بستری در پذیرش های بخش NICU انجام شده است. روش کار: این مطالعه طولی در سال 78-1377 بر روی 1430 نوزاد بستری در NICU بیمارستان امام رضا (ع) انجام شده است. از کل نوزادان, 42 نفر در بدو پذیرش و اولین قند آنها بیشتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر بود و بررسی گردیدند. 41 نفر گروه کنترل انتخاب شده و دو گروه مشخصات حاملگی, علل بستری و مرگ با یکدیگر مقایسه گردیدند. جهت پردازش اطلاعات از آزمون کای اسکوئر و تی دانشجویی استفاده گردید. یافته ها: در پژوهش موجود از میان 1430 بستری در بخش, 43 مورد هیپرگلیسمی وجود داشت که شیوع کلی هیپرگلیسمی 3 درصد تخمین زده شد. از لحاظ جنس, سن, وزن و سن حاملگی تفاوت معنی داری در گروه هیپرگلیسمیک نسبت به گروه کنترل یافت نشد. بیشترین موارد هیپرگلیسمی در گروه آسفکسی, عفونت و خونریزی مغزی جای گرفتند. استرس هیپرگلیسمی با سابقه احیا در زایشگاه, نمره آپگار, وجود اسیدوز شدید و تست های انعقادی مختل ارتباط معنی دار آماری داشت. طول مدت بستری و میزان مرگ و میر گروه هیپرگلیسمیک نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. خطر نسبی مرگ در گروه هیپرگلیسمیک نسبت به کل پذیرش 1.45 NICU برابر بود. در گروه هیپرگلیسمیک افرادی که فوت کرده اند قند خون بالاتری نسبت به آنهایی که زنده مانده اند داشته اند. بیشترین موارد هیپرگلیسمیک منجر به فوت آسفکسی بوده اند. نتیجه گیری: آسفکسی, عفونت, خونریزی مغزی, سابقه احیا در زایشگاه و اپگار پایین, عوامل مهم استرس آوری هستند که با ترشح هورمون های استرسی و هیپرگلیسمی ناشی از آن باعث مرگ و میر بالا شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، اشرف. (1382). هیپرگلیسمی ثانوی به استرس در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 46(81)، 22-27. SID. https://sid.ir/paper/51641/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده اشرف. هیپرگلیسمی ثانوی به استرس در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1382؛46(81):22-27. Available from: https://sid.ir/paper/51641/fa

  IEEE: کپی

  اشرف محمدزاده، “هیپرگلیسمی ثانوی به استرس در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 46، no. 81، pp. 22–27، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51641/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.