مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

458

دانلود:

409

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 125

چکیده

 ساخت, کل متشکل از واحدهای تقسیم, رابط ها, مفاصل و مرزهاست که با گشتارهایی, حول انتظام دهنده هایی در تبعیت از اصولی شکل می گیرند. چنین ساختی واجد معنایی است. معنا, ذهنیتی است که از واژه, جمله, پاراگراف یا متن برای خواننده مستفاد می شود. پژوهش ساخت معنا, در زمینه شهر می تواند در ابعاد مختلف آن انجام گیرد. از آنجا که بعد کالبد, محسوس, باثبات و عینی ترین بُعد شهر است, پژوهش ساخت معنا در ساخت کالبد شهر انجام شده است. مجموعه تاریخی شهر یزد از ارزشمندترین مجموعه هایی است که به عنوان یک متن در کتابِ شهرِ یزد قابل پیگیری است. این متن همواره, متنی بامعنا بوده ولی مداخلات انجام شده در مجموعه گاهی سبب از دست رفتن معانی مترتب بر آن شده است. در این پژوهش, "ساخت", "معنا" و "کالبد", مفاهیمی هستند که در ابتدا, مرور و مدل های نظری آنها ساخته و ارائه شدند. سپس با مدل های یاد شده, ساخت معنا و ساخت کالبد مجموعه یاد شده با روش های توصیفی, پیمایشی و نسبت ساخت معنا و ساخت کالبد با روش تطبیقی پژوهش شدند. تطبیق و تناظر ساخت معنا با ساخت کالبد در مراتب کلان, میانه و خُرد, اشتراک شکل دهنده ها (اصول) و اجزای تشکیل دهنده آنها از دستاوردهای این پژوهش هستند. استفاده از مدل های ارائه شده در موارد مشابه توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی، فروزان، و نورمحمدزاده، حسین. (1398). تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد. مطالعات شهری، 8(31 )، 109-125. SID. https://sid.ir/paper/516037/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی فروزان، نورمحمدزاده حسین. تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد. مطالعات شهری[Internet]. 1398؛8(31 ):109-125. Available from: https://sid.ir/paper/516037/fa

  IEEE: کپی

  فروزان رحمانی، و حسین نورمحمدزاده، “تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد،” مطالعات شهری، vol. 8، no. 31 ، pp. 109–125، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/516037/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.