مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

92

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خردورزی در منظومه های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 68

چکیده

احمد شوقی, شاعر پرآوازة ادبیات معاصر عربی و پروین اعتصامی, بانوی شهیر شعر معاصر فارسی از شاعرانی هستند که با استفاده از ظرفیّت تعلیمی شعر, به امر آموزش و تربیت, به ویژه تربیت کودکان و نوجوانان, اقدام کرده و برای این منظور, به سرودن منظومه های تمثیلیروی آورده اند. اهمّیّت این نوع از قصّه ها در سهولت انتقال مفاهیم اخلاقی, تربیتی و اجتماعی به مخاطب است. با توجّه به ضرورت و اهمّیّت بازشناسی این مفاهیم در بررسی های تطبیقی, این پژوهش به دنبال این هدف است که با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی به مقایسه و تحلیل خردورزی که یکی از مهم ترین مضامین در اشعار احمد شوقی و پروین اعتصامی است, بپردازد تا از این طریق, وجوه تشابه و تفاوت اندیشه های دو شاعر را نمایان سازد. یافته های تحقیق, بیانگر این است که شوقی و پروین, خرد را چراغ راهنمای زندگی فرد معرّفی می کنند که وی با به کارگیری آن, می تواند موانع و مشکلات را از پیش رو بردارد و با فهم معنای واقعی زندگی, آینده ی روشنی را برای خود رقم بزند. دو شاعر معتقدند که آنچه موجب غنای عقل و تکامل آن می شود, کسب تجربه است. آن دو, رعایت احتیاط را نشانه ی خردورزی می دانند و کسی را خردمند به حساب می آورند که همواره جانب احتیاط را نگه دارد. در زمینه ی تفاوت دیدگاه ها؛ شوقی, رشد مادّی و دنیوی را به عنوان یکی از نتایج خردورزی مطرح می ‍ کند و حال آنکه, پروین با صراحت بر رشد و کمال معنوی و روحانی تأکید می­ کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  روان شاد، ع.، و ابراهیمی نیا، ا. (1397). خردورزی در منظومه های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی. کاوش نامه ادبیات تطبیقی, 8(30 ), 41-68. https://sid.ir/paper/515618/fa

  Vancouver: کپی

  روان شاد علی اصغر، ابراهیمی نیا احمد. خردورزی در منظومه های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی. کاوش نامه ادبیات تطبیقی. 1397 [cited 2023January30];8(30 ):41-68. Available from: https://sid.ir/paper/515618/fa

  IEEE: کپی

  روان شاد، ع.، ابراهیمی نیا، ا.، 1397. خردورزی در منظومه های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی. کاوش نامه ادبیات تطبیقی, [online] 8(30 ), pp.41-68. Available: https://sid.ir/paper/515618/fa.