مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مضامین تعلیم و تربیت در آثار عباس یمینی شریف

نویسندگان

محمدی فرد طاهره

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 124

چکیده

 از زمانی که مساله تعلیم و تربیت در زندگی انسان مطرح شده است, ادبیات کودکان و نوجوانان نیز همراه آن مطرح بوده است. به این صورت که بزرگسالان برای تغییر رفتار کودکان و اثرگذاری روی آن ها داستان ها یا متل ها و یا سرگذشت تجارب خود را داستان وار به ایشان می گفتند و این واقعیت را دریافته بودند که این روش تربیتی از تربیت مستقیم یا اندرز دادن مستقیم موثرتر است زیرا انسان, به خصوص در دوران خردسالی, حکایات, افسانه ها و قصه ها را طبعا دوست دارد و از محتوای آن ها متاثر می شودداستان, کودک و نوجوان را رهبری می کند و موجب تربیت و افزایش نیروی فکر او می گردد. از جمله دست آوردهای داستان, راهنمایی های اخلاقی بدون اجبار, شخصیت پذیری و استقلال شخصی و همچنین برآورده کردن بعضی از نیاز های ذهنی و عاطفی و لذت بردن است. در این راستا نگارنده بر آن است که جنبه های تاثیر تعلیم و تربیت را در اشعار عباس یمینی شریف را بررسی کند و مضامین تربیتی را در اشعار یمینی مشخص کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی