مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,113

دانلود:

413

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ایران

نویسندگان

امیدوارفر تامرادی

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 33

چکیده

 در شکل گیری پدیده نامطلوب حاشیه نشینی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران عوامل مختلفی دخیل بوده اند. عواملی چون رشد جمعیت, مهاجرت, مسائل اقتصادی, چارچوب های قانونی و غیره. متناسب با این عوامل پدیده حاشیه نشینی در داخل و خارج شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط کشورهای در حال توسعه, در حال رشد است و حتی در بعضی از این جوامع رشد جمعیت در مناطق حاشیه نشین بیشتر از رشد جمعیت در شهر اصلی است. در مقاله حاظر سعی شده است نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین بررسی شود. در این ارتباط اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده است و همچنین سعی شده با تحلیل و توصیف مفهوم حاشیه نشینی و شناخت علل و عوامل این پدیده, نقش مدیریت شهری و سیاست ها و قوانین آن در جهت جلوگیری از روند توسعه پدیده حاشیه نشینی در ایران مشخص شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیدوارفر، تامرادی. (1396). نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ایران. شباک، 3(11 (پیاپی 30))، 27-33. SID. https://sid.ir/paper/515301/fa

  Vancouver: کپی

  امیدوارفر تامرادی. نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ایران. شباک[Internet]. 1396؛3(11 (پیاپی 30)):27-33. Available from: https://sid.ir/paper/515301/fa

  IEEE: کپی

  تامرادی امیدوارفر، “نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ایران،” شباک، vol. 3، no. 11 (پیاپی 30)، pp. 27–33، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/515301/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی