مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محور اندیشه در ساختار سی قصیده از ناصرخسرو

نویسندگان

شاه حسینی رودابه

صفحات

 صفحه شروع 268 | صفحه پایان 279

چکیده

 بررسی محور اندیشه در ساختار سی قصیده از ناصرخسرو نشان می دهد که هسته اصلی اندیشه ناصرخسرو در این قصاید حول چهار کلیدواژه رنج, انتقاد, راه چاره و مدح چاره ساز شکل می گیرد. ناصرخسرو از رنجی که به واسطه تبعید به آن دچار شده شکوه سر می دهد و با روش عقلی از انحراف در اصول دین حاکمان زمانه خود که همان رنج آفرینان هستند, انتقاد می کند و تمام مشکلات اجتماعی و فساد در دستگاه حکومتی را ناشی از این انحراف می داند و راه چاره را در پیروی از مذهب فاطمی می بیند و دست آخر خلیفه فاطمی, المستنصربالله, را به عنوان چاره ساز و رهبر حلال مشکل می ستاید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی