مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر نانو الیاف کربنی بر ریخت شناسی و سنجه های زیستی رشد گیاه

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 125

چکیده

 در این تحقیق اثر حضور نانو فیبر کربنی بر بهبود سنجه های گیاهی وشاخصهای ریخت شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج مثبت اثرات نانو ساختارهای کربنی بر رشد گیاهان, در این پژوهش در غلظتهای مختلف بر درصد جوانه زنی, طول ساقه, طول ریشه گیاه شاهی که استفاده گسترده ای در برنامه غذایی آحاد اجتماع دارد مورد بررسی قرار داده شد. صفات درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه و ریشه در پنج غلظت مختلف(در بازه 30 تا 150 میلی گرم در لیتر )مورد اندازه گیری و محاسبه شد. با افزایش غلظت نانوذره از 30 تا 90 میلی گرم در لیتر, طول ساقه روند افزایشی نسبت به نمونه شاهد داشته که این امر را می توان به افزایش پدیده پرایمینگ نسبت داد. بنظر میرسد نانو ساختارهای کربنی باعث افزایش رشد سلولی در این گونه گیاهی شده و در توجیه این امر بنظر می رسد که این نانو ساختار همانند یک کانال, امکان ورود آب به درون سلول را فراهم نموده و پیامد این امر موجب رشد سریعتر و تقسیمات سلولی بذر شاهی می گردد. با استفاده آگاهانه و کنترل شده این نانو ساختار می توان گامهای موثری در راستای تنظیم رشد و نمو گیاهان نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تشرفی، سعیده، و تقدیسیان، حسین. (1396). ارزیابی تاثیر نانو الیاف کربنی بر ریخت شناسی و سنجه های زیستی رشد گیاه. شباک، 3(10 (پیاپی 29))، 119-125. SID. https://sid.ir/paper/514957/fa

  Vancouver: کپی

  تشرفی سعیده، تقدیسیان حسین. ارزیابی تاثیر نانو الیاف کربنی بر ریخت شناسی و سنجه های زیستی رشد گیاه. شباک[Internet]. 1396؛3(10 (پیاپی 29)):119-125. Available from: https://sid.ir/paper/514957/fa

  IEEE: کپی

  سعیده تشرفی، و حسین تقدیسیان، “ارزیابی تاثیر نانو الیاف کربنی بر ریخت شناسی و سنجه های زیستی رشد گیاه،” شباک، vol. 3، no. 10 (پیاپی 29)، pp. 119–125، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/514957/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی