مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

426

دانلود:

197

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 29

چکیده

 مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت, آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی, دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران, مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟ به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و در استخراج مولفه های الگو از سیاست های کلی ابلاغی, از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران, شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه ها عبارت اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش, علم و فناوری؛ منابع طبیعی, زیست محیطی و اکولوژیکی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمانی، یاسر، و پیغامی، عادل. (1395). مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری). مطالعات راهبردی بسیج، 19(71 )، 5-29. SID. https://sid.ir/paper/514503/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمانی یاسر، پیغامی عادل. مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری). مطالعات راهبردی بسیج[Internet]. 1395؛19(71 ):5-29. Available from: https://sid.ir/paper/514503/fa

  IEEE: کپی

  یاسر سلیمانی، و عادل پیغامی، “مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)،” مطالعات راهبردی بسیج، vol. 19، no. 71 ، pp. 5–29، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/514503/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی