مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:29
صفحه شروع:201 | صفحه پایان:212

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

431

دانلود:

299

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سبک های فرزندپروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 212

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی