مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:29
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:145

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان با ناتوانی یادگیری

نویسنده

ناعمی علی محمد

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 145

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی