video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,335

دانلود:

353

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر در مادران با نوزاد کم وزن

صفحات

 صفحه شروع 263 | صفحه پایان 267

چکیده

 مقدمه: از آنجایی که شیر مادر بهترین شیر برای تغذیه نوزادان به خصوص نوزادان کم وزن می باشد و سازمان های بین المللی پزشکی دنیا از جمله سازمان جهانی بهداشت توصیه بر تغذیه شیرخواران با شیر مادر را دارد این مطالعه با هدف بررسی اثر فاکتورهای مادری بر میزان موفقیت شیردهی مادران نوزاد کم وزن قبل از ترخیص از بیمارستان انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی به مدت 9 ماه در سال 1379 در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد, انجام شد. تعداد 100 مادر که دارای نوزاد کم وزن بودند انتخاب شدند. اطلاعات فردی شامل: تعداد و نوع زایمان, فرزندان زنده, سن مادر, سطح تحصیلات, وضعیت اقتصادی- اجتماعی در پرسشنامه ثبت گردید. به مادران آموزش های لازم تغذیه به وسیله پستان داده شد. کلیه مادران به صورت شبانه روزی در بیمارستان بر بالین نوزاد خود حضور داشتند. در انتهای مطالعه مادران از نظر موفقیت در شیردهی به نوزاد خود به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند و با یکدیگر مقایسه گردیدند. اطلاعات جمع آوری شده توسط آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و SPSS پردازش گردید.نتایج: در این مطالعه, 84% مادران موفق, 15% ناموفق و 1% حاضر به تغذیه با شیر خود نشدند و سن مادر, تعداد فرزندان, نوع زایمان, سطح تحصیلات, به جز وضعیت اقتصادی نقشی در میزان شیردهی نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که 84% مادرانی که نوزاد کم وزن به دنیا می آوردند موفق به شیردهی و 15% نوزاد خود را با کمک مادران دیگر تغذیه نمودند, 1% موفق به شیردهی نوزاد خود نشدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  شاه فرهت، احمد، و امیری، محور. (1383). رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر در مادران با نوزاد کم وزن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 47(85)، 263-267. SID. https://sid.ir/paper/51437/fa

  Vancouver: کپی

  شاه فرهت احمد، امیری محور. رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر در مادران با نوزاد کم وزن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1383؛47(85):263-267. Available from: https://sid.ir/paper/51437/fa

  IEEE: کپی

  احمد شاه فرهت، و محور امیری، “رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر در مادران با نوزاد کم وزن،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 47، no. 85، pp. 263–267، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51437/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی