مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:29
صفحه شروع:147 | صفحه پایان:178

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

61

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سرمایه گذاری عاطفی در بدن، عوامل حمایت های فردی و رفتارهای کنار آمدن با مشکلات کودکان نابینا و ناشنوا شهر تبریز

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 178

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی