مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:22
صفحه شروع:139 | صفحه پایان:165

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی برنامه درسی دوره ی پیش دبستانی دانش آموزان با کم توانی ذهنی مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 165

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی