video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,481

دانلود:

321

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: با توجه به شیوع نسبتا بالا و عوارض جبران ناپذیر عفونت ادراری در اطفال, تشخیص سریع و درمان به موقع آن از اهمیت بالایی برخوردار است ولی دستیابی به پاسخ کشت ادرار حداقل به 48 ساعت زمان نیاز دارد. هدف از این پژوهش تعیین ارزش پیش بینی کننده یافته های آزمایش ادرار (U/A) در تشخیص عفونت ادراری است.روش کار: در این مطالعه توصیفی پرونده 59 بیمار تب دار, 30 بیمار با کشت ادرار مثبت و 29 بیمار با کشت ادرار منفی بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) در طول یکسال (1382 تا 1383) بررسی شد و مشخصات فردی, نتایج آزمایشات کشت ادرار در پرسشنامه جمع آوری شد, اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: در این مطالعه ویژگی و حساسیت آزمایش نیتریت در تشخیص عفونت ادراری به ترتیب %89.7 و %46.7, حساسیت پیوری %76.7 و ویژگی آن %48.3 بود. به طور کلی حساسیت آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری در گروه سنی زیر 2 سال %85 و ویژگی آن %70 محاسبه گردید در حالی که در گروه سنی بالای 2 سال حساسیت و ویژگی کامل ادرار به ترتیب %100 و %35 بود.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که غیرفعال بودن آزمایش ادرار در گروه سنی بالای 2 سال با احتمال نزدیک به %100 عفونت ادراری را رد می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفرزاده، محسن، و جعفری، سیدعلی. (1386). ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 50(95)، 49-52. SID. https://sid.ir/paper/51337/fa

  Vancouver: کپی

  جعفرزاده محسن، جعفری سیدعلی. ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1386؛50(95):49-52. Available from: https://sid.ir/paper/51337/fa

  IEEE: کپی

  محسن جعفرزاده، و سیدعلی جعفری، “ارزش آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 50، no. 95، pp. 49–52، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51337/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی