مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:397 | صفحه پایان:418

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

122

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسبت ایمان و عقل از منظر نجم الدین رازی

صفحات

 صفحه شروع 397 | صفحه پایان 418

چکیده

 مقاله حاضر با هدف یافتن نسبت معرفتی میان ایمان و عقل و در نهایت سنجش میزان عقلانیت از منظر نجم الدین رازی تالیف شده است, ایمان و عقل در نگاه وی به ابزار معرفت شناسی می مانند و گوهر عقل یا روح رحمت للعالمین با اوصاف متعددش, جوهری است نورانی با اعتبارات ملک, نور و قلم. آن گاه معرفت عقلی مرتبه ای از مراتب وصول به علم توحید بوده و جایگاهی برای رسیدن به معرفت شهودی است که در عالم معقول کاربرد دارد و معرفت نجات بخش هنگامی است که بنای عقل انسان, مطلع نور ایمان باشد تا نبوت انبیا مقرر شود. گوهر ایمان معدنی است که جایگاه آن طور دوم قلب بوده و تکیه بر عقلانیت رهگذری برای ایمان گرایی است که اثر تابش نور ایمان بر دل, تصدیق نام دارد. تصویری که رازی از نسبت ایمان و عقل ترسیم کرده, عقلانیتی متعادلانه و تلفیقی, میان عقل گرایی حداکثری و انتقادی توامان با ایمان گرایی است که در تعیین اعتبار یا عدم اعتبار نظام های اعتقاد دینی در فلسفه دین نقش موثر دارند و تعامل آن دو, عامل ارائه درست دین و مانع آسیب های درونی و بیرونی است. این همه, نظر به تطبیق آرای وی با رویکردهای فراگیر ایمان و عقل استخراج شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی