مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:293 | صفحه پایان:316

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

528

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برهان درجات کمال بر اثبات وجود خدا

صفحات

 صفحه شروع 293 | صفحه پایان 316

چکیده

 اثبات وجود خدا, همواره از مهم ترین دغدغه های فکری بشر بوده است. از این رو, در طول تاریخ اندیشه های دینی, اقامه برهان های مختلف برای اثبات وجود خداوند و نیز سنجش میزان اعتبار هر کدام از این برهان ها, از مسائل اساسی اندیشمندان بوده اند. یکی از این برهان ها که بیشتر در فلسفه غرب و در آثار توماس آکوئیناس عرضه شد, برهان درجات کمال است که البته به دلیل سوءفهم هایی که در ادراک آن صورت گرفته, مورد نقدهای بی رحمانه ای نیز بوده و از همین رو, در الهیات فلسفی غرب چندان به آن توجه نشده است. این برهان در فلسفه و کلام اسلامی نیز ناشناخته مانده یا بی اعتبار تلقی شده است. در این مقاله, ضمن معرفی برهان درجات کمال و بیان پیشینه آن, به برخی انتقادها از این برهان پاسخ خواهیم داد و نیز ضمن مقایسه اجمالی آن با تقریر صدرایی از قاعده امکان اشرف در فلسفه اسلامی, تلاش کرده ایم بر پایه مبانی حکمت صدرایی, تقریر تازه ای از این برهان ارائه دهیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی