مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:27
صفحه شروع:53 | صفحه پایان:77

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

184

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی واقعیت درمانی بر شادکامی و مسوولیت پذیری مادران کودکان درخودمانده

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 77

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی